Диас билд лого 1

Ремонти

Всякакви видове вътрешни и външни ремонти.

DiasBuild е строителна компания, която разполага с екип от отлични и опитни майстори в строителството на най-различни сгради и строителни съоръжения. Нашият екип от специалисти внасят своите технически познания и строителни практики, опит и изобретателност в предоставянето на най-мащабните услуги в строителния бранш – строителство на сгради и съоръжения.

Ние осигуряваме услуги във всичко основни сегменти на строителството – освен битови сгради и комплекси, предлагаме строителство на сгради в здравеопазването, образованието, спорта; услугите ни обхващат и търговския сектор, с конструкцията на търговски и комерсиални площи, офис пространства, производствени сгради; съоръжения свързани с пътното строителство тунели, мостове; подземни съоръжения, лаборатории и много други.

Какво ние от DiasBuild ще направим за вас

Като главен изпълнител, ние от DiasBuild ще прегледаме вашите чертежи и спецификации на проекта и ще ви предоставим подробен обхват на работата за фиксирана цена. Ще работим с вашия архитект или дизайнер преди да започнем строителството, за да сведем до минимум всички проблеми, които биха могли да възникнат по време на изпълнението. Работата с DiasBuild като предпочитан главен изпълнител минимизира закъсненията и превишаването на бюджета. Нашите услуги според общия договор и неговите специфики ще включват:

  • Преглед на проектните планове и изготвяме подробна оценка с разбивка на разходите;
  • Изготвяне подробен график на проекта, който да отговаря на очакваните срокове.
  • Поемане отговорността върху строителната площадка от началото до завършването на проекта, за да управляваме или да съгласуваме всички дейности.
  • Специален екип за управление на контрола на качеството.
  • Експертен екип, включващ ръководител на проекта, координатор и супервайзер на място.
  • Осигуряваме и работим  с богат ресурс от качествени строителни материали, продукти и доставчици.
  • Голям списък от доверени и лицензирани, професионално квалифицирани подизпълнители и търговци на строителни материали.
  • Преговори и действия за получаване на лицензи, разрешения и застраховка.

Сгради и строителни съоръжения – приоритет за изпълнение

Нашата строителна компания предоставя на потребителите всички видове услуги, освен строителството, които могат да включват ремонт или отстраняване на проблем, поддръжка и защитни решения отнасящи се към построение сгради и съоръжения. Ние имаме своя собствена система за управление, която е правилно съобразена със строителната индустрия, за да работим абсолютно професионално, безопасно за нашия екип и с качество за собствениците на поръчаните сгради и съоръжения. В сектора за строителството, наш приоритет са следните строителни услуги.

Строителство на жилищни сгради

Строителството на жилищни сгради идва с много отговорност от страна на собствениците и от страна на изпълнителите, както и с разнообразие от уникални задачи за изпълнение. Ние от DiasBuild можем да направим всичко за вас, от груб строеж до строителство до ключ и довършителните работи.

Нашите майстори са експерти във всички по-големи и по-малки дейности свързани със строителството на жилището: монтажа на покрива, гипсокартон сухо строителство, боядисване, обзавеждането с мебели, ВиК, електрическата инсталация. За нас няма значение дали строим еднофамилна къща или жилищна кооперация, но има значение крайният резултат да е търсеното качество и уют за вас.

В  жилищните сгради, които строим по ваша поръчка, влизат и хотели, къщи за гости, мотели, извънградски вили – изпълнени професионално и по всички дадености на проекта.

Строителство на търговски сгради

Всяка сграда има свое предназначение и проект, който предшества нейното построяване. За разлика от жилищните сгради, които имат много разнообразни задачи до крайното им завършване, при търговските сгради, офисите и другите комерсиални площи се изисква съобразяване с друг вид функционалност – по-голям трафик, осигуряване ниво на сигурност, отопление, достъп. Ние от DiasBuild следваме зададеното в проекта, за да изпълним сградата, така както трябва да бъде според нейното предназначение: магазин, търговски център, закрит пазар.

Строителство на офис пространства

Офисът е лицето на всяка компания. Затова ние от DiasBuild осигуряваме нашите професионални услуги за строителство на офис сгради и офис площи. Специализирали сме в изграждането на офис сгради, в които се помещават: стаи за срещи интегрирани в офисната среда, работни стаи, складови помещения, зони за копирни машини и сървъри, сервизни единици/кафе бар, и всичко друго, което проектът съдържа.

Строителство на производствени площи

Едно от най-трудните изпълнения свързани с изграждането на нови сгради и съоръжения е това свързано със строителството на заводи, цехове, фабрики, сгради за помещаване на лека и тежка индустрия. Осигуряваме най-добрия инженерен екип и строителни майстори, които да изпълнят всичко заложено в проекта. Изпълняваме и проекти за специални сгради, които ще помещават лаборатории.

Строителство на съоръжения

Освен строителство на сгради от всякакъв вид, ние предлагаме и строителство на съоръжения свързани с пътното строителство, съоръжения в градска среда, преместваеми обекти, спортни площадки, пешеходни зони, тунели, подземни съоръжения и много други специфични конструкции, които имат едно или други предназначение.

Строителните съоръжения винаги са свързани с много конкретни обекти, които освен своите архитектурни особености изискват разрешения и разположения спрямо средата, в която ще се строят. Затова за тях се изискват допълнителни инженерни и експертни проучвания. Специални материали според това какво ще бъде съоръжението. Ние сме готови с нашите експерти и екип от строители, така че да отговорим на вашето повикване, независимо дали става въпрос за пътно съоръжение, площадка, спортно съоръжение.

Интересувате се от нашите услуги и имате проект за строителство на даден вид сграда или съоръжение? За повече информация или оферта за строителство, свържете се с нас още сега!

Facebook

Запитване за

Ремонти

Call Now Button