Диас билд лого 1

Ел. услуги

Ние от DiasBuild разполагаме с екип от опитни електротехници и ел. инженери, които осъществяват електрически услуги в областта на строителството и ремонта.

Тъй като електрическите услуги са една много специфична част от изпълнението на строителство и ремонтни дейности, ние поверяваме изпълнението само на най-добрите и опитни специалисти, които имат необходимата квалификация.

Електрическите услуги са свързани с електрическите системи в дадена сграда, които се изграждат по време на строителството на сградата или се ремонтират по време на експлоатацията на сградата следствие на авария или на остарялост на системата.

Друга дума за електрическата система в дадена сграда е електрическа инсталация. Терминът „електрическа инсталация“ по отношение на електрическите системи в сградите може да се разглежда като система, която може да бъде монтирана или като такава, която може да бъде ремонтирана.

Какво вършат нашите електротехници?

Дейността на електротехниците описва физическата работа, свързана с инсталирането на електрически системи в сграда. Електроинсталационните работи в това отношение включват всички съответни дейности и те се свеждат до работата на електротехниците и техните помощници, които заедно работят в посока:

Дейности предхождащи работата на други важни намеси по време на строителството и ремонта в дадена сграда или помещение.

  • Подготвителни работи – направата на отвори, осигуряване на закрепващи елементи и опори, които да поемат окабеляването и свързващите зони, разпределителните кутии, контактите и др.
  • Физически монтаж на всяка част за основа на изграждане на електрическата инсталация отвън и вътре в сградната конструкция.

Нашите електротехници осигуряват монтаж на електрическо оборудване и неговото свързване като дейност, която следва вече извършени други строителни и ремонтни дейности в сградата.

  • Тестване при окабеляване на системата (обикновено за съпротивление на изолацията и за проверка как инсталацията би се държала при повреди).
  • Тестване на електрически кабели и оборудване – обикновено за съответствие с изискванията на стандартите зададени от ЕС, които са свързани с безопасността на електрически инсталации.
  • Производство и издаване на сертификат за изпитване и друга документация за предаване, като подробности за експлоатация и поддръжка.
  • Поправяне на довършителни работи, запечатване на дупки и прониквания и особено осигуряване на пасивно спиране на пожара във връзка с това.

Нашите електротехници осигуряват електрическото оборудване за генериране, преобразуване, предаване, разпределение или използване на електрическа енергия, като машини, трансформатори, апарати, измервателни уреди, защитни устройства, кабелни системи, аксесоари, уреди и осветителни тела.

За какви ел. услуги можете да ни потърсите

Предлагаме ел. услуги свързани със строителството на сгради и с ремонтни дейности, които изискват смяна на ел. инсталацията, поставянето на нова ел. инсталация.

Аварийна намеса за ремонт на електрическата инсталация след късо съединение или заради други непредвидени обстоятелства.

Инсталиране на ново осветление. Инсталиране на окабеляване, контакти, изграждане на електрическа мрежа в цялата сграда.

Осигуряваме монтаж на ново ел. табло в построена сграда.

Предлагаме смяна на електрическо табло поради остаряла инсталация.

Имате нужда от услуга за ремонт на ел. инсталация. Потърсете ни, за да изпратим нашия екип от електротехници на ДиасБилд, които да ви помогнат с качествена и професионална намеса.

Facebook

Запитване за

Ел услуги

Call Now Button