Диас билд лого 1

Dias Build - сертификати за управление на качеството и околната среда

Ние от фирма Диас България ЕООД, строителен отдел Диас Билд, притежаваме два престижни сертификата: ISO 9001:2015 за Системи за управление на качеството (СУК) и ISO 14001:2015 за Системи за управление на околната среда. Тези сертификати застъпват международни стандарти, които дават рамка и съвкупност от принципи, като насърчават общоприетия подход към дорбото управление на организациите и опазването на околната среда.

Сертификат ISO 9001:2015 за Системи за управление на качеството (СУК)

Сертифицирането по ISO 9001:2015 е доказателство за ангажимента на Dias Build към предоставянето на най-високо качество на продуктите и услугите в направлението, което е същинската дейноста на компанията:

  • ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
  • СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
  • СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ.
  • ТЪРГОВИЯ И ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

 

Сертификат СУК

Сертификат ISO 14001:2015 за Системи за управление на околната среда

Този сертификат показва, че Dias Build активно работи за управление и намаляване на въздействието върху околната среда. Стандартът определя изискванията за ефективна система за управление на околната среда и гарантира, че компании като нашата намалят екологичния отпечатък, спазват законодателството и постигат устойчивост в основните си дейности.

 

Сертификат опалване на околната среда

 

Получаването на двата сертификата е важна стъпка в развитието на Диас Билд. Те потвърждават целта на нашата компания да предоставя най-доброто качество на услугите за клиентите и да подобряваме постоянно работата си във всички направления, като същевременно се грижим за опазването на околната среда.

 

Моля оценете нашата дейност!
Facebook
зала тип балон - диас билд
Call Now Button